Solaris

Burda herşeyi bulacağınız bir ortamımız var.Gelin,üyemiz olun ve eğlenin.


  İstimna(mastürbasyon)

  Paylaş
  avatar
  Exalted
  Moderator
  Moderator

  Mesaj Sayısı : 119
  Kayıt tarihi : 07/04/08

  İstimna(mastürbasyon)

  Mesaj tarafından Exalted Bir Cuma 02 Mayıs 2008, 4:07 pm

  Eski ifadesiyle istimna yeni ifadesiyle ise masturbasyon meselesi çok sorulan bir soru. Bu meseleyi kaynaklarına inerek, fazla da detaya varmadan inceleyelim.

  Evvela hemen şunu söyleyelim ki, mezhep imamlarımız, istimna için ittifak halinde "haramdır" hükmünü vermişlerdir. Bu hususta, Hanbelîler’in el-Muğnî’sine, Malikîler’in Müdevvene-i Kübrâ’sına, Hanefîler’in ise Hidâye ve Fethu’l-Kadîr’ine bakılabilir. Yusuf el-Kardavî, İmam Ahmed İbn Hanbel’e dayanarak istimnâ için câizdir dese de, İmam İbn Hanbel’den bize gelen böyle bir nakil yoktur.
  Sayılan bu büyük imamlar, “Eşlerin dışında herhangi bir cinsel tatmin yolu arayanları haddi aşan kimseler” olarak niteleyen ayete (Mü’minun, 23/5-7) ve “Sizden evlenme çağına gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkan bulamayanlar ise oruç tutsun” (Buhari, Nikah, 2) hadisine dayanarak bu fiili haram saymışlardır. Hadiste açıkça görülmektedir ki çare olarak oruç tavsiye edilmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hak başka bir ayette evlenme imkânı bulamayanların, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmektedir (Nûr, 24/33). Kaldı ki günümüzde tıp da hem psikolojik hem de bedensel açıdan masturbasyonun insana değişik zararlar verdiğini söylemektedir.
  Kaynaklara bakıldığında dört büyük mezhep imamının istimnayı haram saymalarına mukabil bazı alimlerin, cinsel duyguları çok baskın gelen, zinaya sapma endişesi olan ve hatta bu konuda sağlığı bozulacak seviyede olan bekarların ve uzun süre değişik nedenlerden dolayı eşiyle ilişkide bulunamayan evlilerin istimna yapmalarına kerhen cevaz verdiklerini görüyoruz. (İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, II, 399; IV, 27; Kâdıhân, el-Feteva, I, 46; İbn Hazm, el-Muhalla, XI, 392-393; İbn Teymiye, el-Feteva’l-Kübra, I, 73) Ancak burada hemen şunu ifade edelim ki bu âlimler, bunun bir alışkanlık haline gelmesi ve zevk için yapılması durumunda haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Ayrıca bu şartlarda cevaz kapısını aralayan bu alimler, diğer alimlere nazaran çok azınlıkta kalmaktadır. Yani yukarıda da ifade edildiği gibi cumhura göre bu fiili yapmak haramdır.

  Evet günümüz gençliği hakikaten cinsel manada çok ciddi imtihan içindedir. Çünkü yazılı medyadan görsel medyaya, oradan internete ve sokaklara kadar her yerde insanın şehevi duygularını tahrik edici sahneler yer almaktadır. İşte bu da günümüz neslinin imtihanıdır. Tabiki bunun ecri de çok büyük olacaktır. Bu sebeple genç bir mümin, kesinlikle bu tür bir yola başvurmamalı, evlenme yollarını sonuna kadar zorlamalıdır. Şayet bu mümkün olmuyorsa kendini bu tür şehevi duyguları kamçılayıcı tablolardan uzak tutmalı, bunları zihnine misafir etmemelidir. Burada şu denebilir: “Bunları söylemek kolay tabi.. gel de sabret..” Ama şunu unutmayalım ki, Efendimiz, ahir zamanda imanı ve imanın gerektirdiği hayatı yaşamayı elde tutulan bir kora benzetiyor. Bu, meselenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ancak buna sabreden günümüz insanını, büyüklerimiz âmudî (dikey) velayete ulaşacağını söylemektedir. Evet, Rabbim hepimize, özellikle gençlerimize sabır versin ve onları muhafaza eylesin...

   Forum Saati Salı 23 Ekim 2018, 10:12 pm